Positieve Pestprogramma

Lady BlaBla’s Positieve Pest Programma is ontwikkeld voor kinderen van 8 t/m 12 jaar en geeft een positieve sfeerinjectie aan het bespreekbaar maken van pesten.
Op de website www.pestprogramma.lady-blabla.nl staat alles en nog meer wat u weten wilt om anti-pest icoon Lady BlaBla ook bij u uit te nodigen!
Voor meer informatie en een uitgebreide indruk: www.pestprogramma.lady-blabla.nl